Бугарија е за жалење и ние Македонците треба да и’ помогнеме!

Бугарија е за жалење и ние Македонците треба да и’ помогнеме!
Бугарија е за жалење и ние Македонците треба да и’ помогнеме!
Да ја вратиме Бугарија на корените во Македонија и историската вистина, дека и покрај сите фалсификати, Бугарите како политичка нација во основа се етнички Македонци, Македонија е основата на државноста на Бугарија!
И се’ додека антимакедонизмот на Софија е официјална доктрина на Бугарија, некои кругови времено ќе се лажат по коњската опашка на Хан Аспарух, по Татарстан, Кина и Монголија.
Но, ќе заврши модата и на таа лажна бугарска историја.
Ќе дојде ден кога Софија ќе ја врати Бугарија на корените на Македонците и на Македонија!