ДАЛИ КОЧО АНЃУШЕВ КЕ „ЛАПКА„ ПАРИ ОД БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

ДАЛИ КОЧО АНЃУШЕВ КЕ „ЛАПКА„ ПАРИ ОД БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Ги остваруваме предизборните ветувања -за повисоко ниво на чистота во градот, за поефикасни и побрзи услуги на ЈП Комуналец, модернизација на услугите и претпријатието.
На денешната 12-та седница на Советот на Општина Крива Паланка усвоени се:
1. Одлука за давање на согласност на ЈП "Комуналец" по пат на финасиски лизинг да набави специјализирани возила за одржување на јавната чистота во градот.
1 метларка;
2 електрични правосмукалки;
2 машини- косачки;
1 мултифункционален трактор;
1 мулчер за кастрење гранки и
1 метларка специјализирана за перење на улици.
2. За прв пат во историјата Општина Крива Паланка носи одлука со која го зголеми основачкиот влог на ЈП "Комуналец" што претставува капитал на самото претпријатие но и на општината, средства во висина од 5.500.000 денари.
3. Општината започнува постапка за купување на земјиште за депонија за инертен отпад.

Сашко Митовски - Градоначалник на Општина Крива Паланка