ЕДНО ЗЛО ПОМАЛКУ ВО СВЕТОТ

ЕДНО ЗЛО ПОМАЛКУ ВО СВЕТОТ

Уште еден млад живот прерано згасна оти господи овакви “ангели” прерано ги зимаш ми они имаа у план сите да не изумрат и да бидат вечни!

Ајде Бетка со нетрпение ве чека сите горе у “рајо” ке си правете афтери.

Andrea Mitkova