Европскиот концепт на дезертерот Ковачевски „тежок„ 6,5 милиони евра.

Европскиот концепт на дезертерот Ковачевски „тежок„ 6,5 милиони евра.

Ако за пасош се давале по 30.000 евра, тогаш 6,5 милиони евра се исплатени на функционери од МВР. *Се' уште ли некој мисли дека само шалтерските работници во МВР си поделиле помеѓу себе 6,5 милиони? Ова ли е европскиот концепт на дезертерот Ковачевски?

Драган Ковачки
@Kovacki1