Она кога си сам за БожиЌ и си поминуваш Вантастично...И ДУНАВКА ГО „ИСЦЕДИ СЕВЕРНИОВ И ГО ОТКАЧИ„...мало смо се напили од муке

Она кога си сам за БожиЌ и си поминуваш Вантастично...И ДУНАВКА ГО „ИСЦЕДИ СЕВЕРНИОВ И ГО ОТКАЧИ„...мало смо се напили од муке