За субвенции од општина Крива Паланка може да аплицирате и електронски

За субвенции од општина Крива Паланка може да аплицирате и електронски

За побрзи услуги, можност за аплицирање за субвенции од Општина Крива Паланка електронски, преку мЗедница.
Навремено и без дополнителни трошоци и време, поднесете барања за субвенции за:
еднократна парична помош за новороденче;
набавка на велосипед за млади лица од 15-29 години и
еднократна парична помош за набавка на количка за новороденче.

Аплицирањето е на следниот линк.